การจองเกี่ยวกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ

การจองเกี่ยวกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ

ติมอร์-เลสเตได้แสดงความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎบัตรอาเซียน คำถามที่แท้จริงคือว่าประเทศมีความสามารถในการมองผ่านหรือไม่สิ่งนี้ส่งผลให้มีการพิจารณาที่ยาวนานผิดปกติ – นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ในปี 2554 สำหรับชาติใหม่ที่เพิ่งได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในปี 2545บางทีอาจทำให้รามอส-ฮอร์ตาหงุดหงิด สมาชิกใหม่ของอาเซียน – กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม – ใช้เวลาสั้นกว่านั้นมากคือประมาณสองปีเมื่อพวกเขาสมัครกลับมาในทศวรรษที่ 1990 เมื่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าติมอร์มากนัก – เลสเต้อยู่ในเวลาที่รับเข้าเรียน

ผู้สังเกตการณ์ได้ให้เหตุผลว่าความล่าช้าที่ยาวนาน

มาจากข้อสงวนบางอย่างภายในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจของติมอร์-เลสเตอาจทำให้การบรรลุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช้าลง ซึ่งถูกมองว่าเป็นเศรษฐกิจแบบบูรณาการที่มีการไหลเวียนของสินค้า บริการ ทุน และแรงงานอย่างเสรี

คนอื่นๆ กล่าวโทษว่าเป็นความท้าทายระดับภูมิภาคที่ซับซ้อนมากขึ้นที่อาเซียนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นภายในกลุ่ม นักวิเคราะห์บางคนรู้สึกว่าการเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเตอาจทำลายความแตกแยกและทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรลดลงไปอีก นอกจากนี้ยังอาจทำให้โอกาสในการเป็นสมาชิกอาเซียนซับซ้อนขึ้น หากประเทศนั้นเพิ่มการพึ่งพาจีนหรือพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศมากเกินไป  ข้อคิดเห็น: อาเซียนไม่ควรชะลอการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเต

คำบรรยาย: การถ่ายทอดกระบองอาเซียนจากกัมพูชาไปยังอินโดนีเซีย

อัตลักษณ์อาเซียน

แต่อาเซียนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ติมอร์-เลสเตมีเอกลักษณ์ระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของตน การไม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้จีนเข้าใกล้จีนมากขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลโดดเด่นในประเทศอยู่แล้ว ส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ มากขึ้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระบวนการเป็นสมาชิกของติมอร์-

เลสเตเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่รามอส-ฮอร์ตาเข้ารับตำแหน่ง อาเซียนและคู่เจรจาได้เพิ่มการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เช่นแพ็คเกจสนับสนุนความพร้อมอาเซียนสิงคโปร์-ติมอร์-เลสเตซึ่งจะรวมถึงการฝึกอบรมทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ติมอร์

อินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดในการเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเต แต่อินโดนีเซียต้องการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพียงใด ติมอร์-เลสเตจะบรรลุความเป็นสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากฉันทามติจากสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

ติมอร์-เลสเตยังได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงทั้ง 10 แห่งของอาเซียน แต่ไม่ใช่สมาชิกทั้งหมดที่มีการแสดงตนทางการทูตในดิลี นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว รามอส-ฮอร์ตาได้ไปเยือนหลายประเทศในอาเซียน เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมถึงสิงคโปร์ในเดือนธันวาคม ไม่ใช่ทุกคนที่ได้แสดงความอนุเคราะห์เช่นเดียวกัน

กระบวนการราชการที่ยาวนานอีกหรือไม่?

สิ่งที่เรียกว่า “โรดแมปหลักเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์” อาจกลายเป็นกระบวนการทางราชการที่ยาวนานอีกกระบวนการหนึ่ง โดยมีรายการตรวจสอบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อซื้อเวลาสำหรับติมอร์-เลสเตในการสร้างศักยภาพและให้สัตยาบันตราสารของอาเซียน คงต้องดูกันต่อไปว่าอาจจะต้องมีขั้นตอนหรือขั้นตอนเพิ่มเติมอีกมากน้อยเพียงใด

ไม่น่าแปลกใจที่ รามอส-ฮอร์ตา ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่โด่งดังของเขาว่า “ดูเหมือนหนทางสู่สวรรค์ … ง่ายกว่าการไปถึงประตูอาเซียน” แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าการเป็นสมาชิกจะ “ไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้” แต่เขาก็หวังว่ามันจะไม่เป็นเพียงความฝันตลอดชีวิต

credit : alliancerecordscopenhagen.com
albuterol1s1.com
antipastiscooterclub.com
libertyandgracerts.com
dessertnoir.com
sagebrushcantinaculvercity.com
xogingersnapps.com
sangbackyeo.com
mylevitraguidepricer.com
doverunitedsoccer.com